Αικατερίνη Σταυριανέα

Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Η Αικατερίνη Σταυριανέα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.Sc. σε Integrated Marketing Communications από το Πανεπιστήμιο Northwestern (Σικάγο, ΗΠΑ) και πτυχιούχος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα εταιρικής φήμης, διαφημιστικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο ψηφιακό περιβάλλον και στους τομείς του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και σε θέματα κοινωνικού μάρκετινγκ και προώθησης πολιτικών υγείας.