Αντώνης Καρόκης

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, MSD Ελλάδος

Ο Αντώνης Καρόκης είναι Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας από το 2011 και διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον φαρμακευτικό και υγειονομικό κλάδο, ενώ έχει επίσης πλούσιο ερευνητικό έργο. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί σε θέσεις υψηλής ευθύνης στους τομείς των Governmental, Corporate, Public Affairs και Health Economics. Έχει διδάξει την ενότητα των Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για επτά συνεχή χρόνια και διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας σχετικά με θέματα δημόσιων προμηθειών Υγείας και υγειονομικών μεταρρυθμίσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το ΕΚΠΑ καθώς και πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα Health Planning and Financing από το London School of Economics and Political Science.