Δημήτρης Α. Μαύρος

Member of the Board, MRB HELLAS A.E.

Πρόεδρος ΣΕΔΕΑ από το 2016, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος από το 1997 μέχρι και το 2006, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας Ε.Ε.Δ.Ε. από τον Ιούνιο 2010 μέχρι και τον Ιούνιο 2016 και από Ιούνιο 2016 μέχρι και σήμερα Ex Officio μέλος ΔΣ.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Φυσικής, (Πτυχίο Φυσικής) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακός τίτλος σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου με εξειδίκευση σε θέματα Στατιστικής.

Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην MRB HELLAS A.E.
Στη διάρκεια της συνεργασίας του με την MRB HELLAS έχει χειριστεί μεγάλους Έλληνες και Πολυεθνικούς πελάτες, Μ.Μ.Ε. και Οργανισμούς του Δημοσίου. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως επίσημος εισηγητής σε συνέδρια του Ε.Ι.Μ., της Ε.Δ.Ε.Ε., της Ε.Ε.Δ.Ε., του ΕΙΕΠ, της Λέσχης Επιχειρηματικότητος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του ECR και άλλων επίσημων φορέων της χώρας.

Καταξιωμένο στέλεχος στον επαγγελματικό χώρο της έρευνας αγοράς, με συστάσεις όχι μόνο εντός της ελληνικής αγοράς αλλά και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, αξίζει να αναφερθεί η τιμητική διάκριση που του έγινε, συμμετέχοντας στην εξαιρετικής σημαντικότητας εξαμελή επιτροπή (Αγγλία 1 εκπρόσωπος, Γαλλία 2, ΗΠΑ 1, Ελλάδα 1, Γερμανία 1) της E.SO.MA.R. (European Society of Market Research) με στόχο την ανανέωση / αναθεώρηση των Διεθνών Κωδίκων Δεοντολογίας στον τομέα των Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών.