Γιάννης Κυριόπουλος

MD, PhD, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας

Ο Γιάννης Κυριόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας. Έχει θητεύσει για μακρό χρονικό διάστημα ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (1994 –1996, 1996- 1998, 2009-2011, 2011-2012). Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της χώρας. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η συγγραφική του δραστηριότητα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Πρόεδρος (2002-2008) του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER), Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).