Μάκης Παπαταξιάρχης

Πρόεδρος, PhRMA Innovation Forum (PIF)

Ο Μάκης Παπαταξιάρχης είναι Πρόεδρος του PIF. Κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Janssen του ομίλου Johnson & Johnson, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα από το τέλος του 2015. Επίσης από το 2017 είναι και παράλληλα Chairman στο Pharma Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM). Διαθέτει 23ετή εμπειρία στο φαρμακευτικό κλάδο, αναλαμβάνοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης. Έχει διατελέσει National Director, Systems of Care, στη Janssen Pharmaceuticals Inc. στις ΗΠΑ (2013), Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ρουμανίας (2010), Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ARPIM) (2010), Business Unit Director και Marketing & Sales Director της Janssen-Cilag Ελλάδος (2000).