Αντώνης Φουστέρης

Corporate Affairs Lead, Pfizer Hellas

Ο Αντώνης Φουστέρης κατέχει τη θέση του Corporate Affairs Lead στη Pfizer Hellas.  Έχει 22 χρόνια εμπειρίας στο φαρμακευτικό κλάδο, αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης και αλληλοεπιδρώντας με διαφορετικούς εταίρους στην αγορά του φαρμάκου. Στην Pfizer Hellas έχει διατελέσει Senior Public Affairs Manager, Communication Manager (2008),  Scientific Relations Manager (2006) και Product Manager Hospital Anti-infectives (2004). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στους Θεσμούς και Πολιτικές Υγείας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και προπτυχιακού στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.