Κατερίνα Κουτσογιάννη

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Η Κατερίνα Κουτσογιάννη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Το 2ΟΟ3 σε συνεργασία με άλλους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα ιδρύσαν τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης όπου διετέλεσε Πρόεδρος μέχρι το τέλος του 2019. Συμμετέχει ενεργά στο χώρο των οργανώσεων ασθενών με ρευματικά νοσήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εμπλουτίζοντας την εμπειρία της με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Παράλληλα, συνέβαλε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτείας για τη σοβαρότητα των ρευματικών νοσημάτων, τη διεκδίκηση αξιοπρεπούς περίθαλψης και πρόσβασης των ασθενών σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες. Αποτέλεσμα της προσπάθειας για την ενιαία έκφραση των ρευματοπαθών στην Ελλάδα ήταν η ίδρυση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με ρευματικά Νοσήματα «ΡευΜΑζην» όπου είναι Πρόεδρος. Τον Νοέμβριο του 2018 αποφοίτησε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation).