Βασίλης Κοντοζαμάνης

Υφυπουργός Υγείας

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης είναι Υφυπουργός Υγείας. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας (2014), Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (2012) και Πρόεδρος του ΕΟΦ. (2008-2009). Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Οργάνωσης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΑ), επιστημονικός συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και υπεύθυνος ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Υγείας του ΙΟΒΕ (1999-2004). Είναι επιστήμονας Πολιτικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (MSc/ University of Birmingham), Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ/ ΑLBA) και πτυχιούχος Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).