Κυριάκος Σουλιώτης

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιπλέον διδάσκει μαθήματα σχετικά με την πολιτική και οικονομία της υγείας και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Έχει διατελέσει: Πρόεδρος του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) (Μάιος 2010 -Δεκ. 2011), Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  (2011-2012), Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες και της Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. Επίσης, Διευθύνων Σύμβουλος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και επικεφαλής της Ομάδας Έργου για τη Βιωσιμότητα του Ταμείου Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (2007 -2010), Διοικητικός Διευθυντής στο «Μητέρα – Όμιλος Υγεία» (2006-2007), Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2002-2006), Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής (2002-2004) και Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002-2004) και στη Διοίκηση του ΙΚΑ (2000-2001). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται 26 βιβλία και περισσότερα από 200 άρθρα και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε περισσότερα από 350 επιστημονικά συνέδρια.