Βασίλης Πενταφράγκας

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, ELPEN

Ο Βασίλης Πενταφράγκας είναι Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων του ομίλου ELPEN, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι μέλος του ΔΣ της ΠΕΦ, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής και δαπανών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη διεύθυνση επιστημονικής ενημέρωσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας ELPEN, έχοντας θητεύσει έως σήμερα σχεδόν σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.